VIDURIO SEZONO IŠPARDAVIMAS! Šį savaitgalį daugeliui prekių taikoma -20% nuolaida su kodu:

WEEKEND

Naudojimosi ir pirkimo sąlygos

Bendrosios nuostatos

 1. Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra susijusioms šalims pritaikytas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir www.laikrodziai.lt (toliau „Pardavėjo“) teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, bei kitos nuostatos, susijusios su internetinės parduotuvės www.laikrodziai.lt veikla.
 2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias taisykles, neinformuojant pirkėjo iš anksto. Pakeistos taisyklės galioja naujiems pirkėjams, kurie prekes www.laikrodziai.lt el. parduotuvėje įsigyja po taisyklių pakeitimo.
 3. El. parduotuvėje www.laikrodziai.lt gali apsipirkti visi pilnamečiai fiziniai ir juridiniai asmenys (nepilnamečiai fiziniai asmenys turi teisę įsigyti prekes tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą).

Pirkėjų asmens duomenys

 1. Pardavėjas užtikrina, jog jokia Pirkėjo asmeninė informacija (adresas, telefono numeris, vardas, pavardė ir t.t.) nebus perduota tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai asmeninę pirkėjo informaciją reikia pateikti Pardavėjo partneriams, siekiant užtikrinti kokybišką Pardavėjo teikiamą paslaugą (t.y. kurjerių tarnyboms, Lietuvos paštui ir t.t.).
 2. Visais kitais atvejais asmeninė Pirkėjo informacija (tokia kaip adresas, telefono numeris, vardas, pavardė ir t.t.) gali būti atskleista tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pardavėjas gali naudoti asmeninę Pirkėjo informarciją rinkodaros tikslais, jei turi Pirkėjo sutikimą (naujienų užsakymą el. paštu, telefonu ir t.t.).
 4. Pirkėjas, nenorintis, kad jo informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais, turi teisę kreiptis į www.laikrodziai.lt administraciją el. paštu pagalba@laikrodziai.lt ir atsiųsti raštišką prašymą nebenaudoti Pirkėjo duomenų rinkodaros tikslais.
 5. Pirkėjo pareiga yra pateikti visą asmeninę informaciją, reikalingą kokybiškai Pardavėjo paslaugai suteikti.

Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 1. Laikoma, jog Pirkėjas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį nuo to momento, kai patvirtina savo užsakymą el. parduotuvėje www.laikrodziai.lt
 2. Laikoma, jog pardavėjas sutinka sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį nuo to momento, kai patvirtina kliento užsakymą ir pradeda jį vykdyti.
 3. Apie pirkimo ir pardavimo sutartį nei Pirkėjas nei Pardavėjas nėra įpareigotas atskirai pranešti suinteresuotosioms šalims raštu ar telefonu.

Pirkėjo teisės

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti Pardavėjo siūlomas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo datos, iš anksto informuojant Pardavėją (el. paštu, telefonu, registruotu paštu) apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir prekių grąžinimą.

Pirkėjo pareigos

 1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Pardavėjo sistemos duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ar el. paštu.
 2. Jei pasikeičia pirkėjo asmens duomenys (telefono numeris, adresas ir t.t.), Pirkėjas įsipareigoja sekančio užsakymo metu nedelsiant atnaujinti duomenis Pardavėjo sistemoje.
 3. Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo atveju, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų raštu (el. paštu ar registruotu laišku) informuoti pardavėją apie sutarties nutraukimą. Pardavėjui patvirtinus sutarties nutraukimą, Pirkėjas įsipareigoja grąžinti gautą prekę, išsiunčiant ją (registruotu paštu ar naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis) Pardavėjo nurodytu adresu.
 4. Pirkėjas, pirkdamas prekes, įsipareigoja priimti Pirkėjo adresu pristatytą prekę.
 5. Pirkėjas, pirkdamas prekes, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės

 1. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo veiklą www.laikrodziai.lt sistemoje, jei Pirkėjas kenkia el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
 2. Susidarius nepalankioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai nepranešęs Pirkėjui.
 3. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą, tačiau nesumoka už prekes per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
 4. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei iškyla problemų, susijusių su prekės pristatymu, ir nepavyksta pasiekti Pirkėjo jo nurodytais kontaktais.

Pardavėjo pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.laikrodziai.lt teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į asmens duomenų konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai duomenys turi būti pateikti trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą.
 4. Pardavėjas, dėl nenumatytų aplinkybių, neturintis galimybės pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti savo savybėmis ir išvaizda panašią prekę, arba grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus, per terminą, neviršijantį 14 darbo dienų, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimas

 1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Visos kainos el. parduotuvėje nurodytos su PVM.
 2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  1. Išankstiniu piniginių lėšų pervedimu
  2. Grynaisiais, prekių pristatymo/atsiėmimo metu
  3. Naudojantis lizingo paslaugomis
 3. Pardavėjas turi teisę keisti apmokėjimo būdus apie tai iš anksto neinformuodamas Pirkėjo.
 4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti PVM sąskaitą – faktūrą klientui kartu su užsakyta preke, arba elektroniniu paštu.

Prekių kokybė, garantija, grąžinimas ir keitimas

 1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos el. parduotuvėje. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės realybėje gali nežymiai skirtis (atspalviu, dydžiu ir t.t.) nuo parodytų internete, dėl Pirkėjo vaizduoklio ypatybių.
 2. Pardavėjas užtikrina, kad visos pateiktos prekės yra naujos, kokybiškos ir nenaudotos, nebent prekės aprašyme nurodyta kitaip.
 3. Pardavėjas visoms parduodamoms prekėms suteikia mažiausiai 24 mėn. garantiją. Tikslus garantinis terminas nurodomas prie kiekvienos prekės ypatybių.
 4. Norėdamas pristatyti prekes garantiniam remontui, Pirkėjas privalo turėti prekės garantinio aptarnavimo dokumentus.
 5. Pirkėjas turi teisę grąžinti netikusias prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo datos.
 6. Pirkėjas, norintis grąžinti įsigytą prekę, turi užtikrinti, kad:
  1. Prekė yra nenaudota.
  2. Prekė yra nesugadinta.
  3. Išsaugotas ir nepažeistas originalus prekės įpakavimas.
  4. Išsaugota ir nepažeista prekės etiketė.
  5. Prekės komplektacija yra tokia pati, kokią gavo Pirkėjas.
  6. Pirkėjas turi išsaugotą prekių pirkimą įrodantį dokumentą (pvz.: PVM sąskaitą-faktūrą).
 7. Pirkėjas norintis grąžinti nepatikusią prekę, privalo užpildyti laisvos formos prašymą, nurodyti grąžinimo priežastį.
 8. Pinigai už grąžinamas prekes pervedami griežtai tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 9. Grąžinimo atveju, Pardavėjas negrąžina Pirkėjui užsakymo apmokėjimo išlaidų.
 10. Keičiamų arba grąžinamų kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Šalys yra atleidžiamos nuo šios sutarties įsipareigojimų, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

 ---------------------------------------

Grąžinimo politika
Internetu nupirktą prekę, jei ji Jums nepatiks, per keturiolika dienų galite mums grąžinti. Mes grąžinsime sumokėtus pinigus, išskyrus mokesčius už atliktą pinigų pervedimą.

Būtina sąlyga: nepakitusi prekinė išvaizda, laikrodis nenešiotas, išsaugoti dokumentai, etiketės ir originalus įpakavimas.

Grąžinamą prekę su pridėtu laisvos formos prašymu grąžinti pinigus, prašome išsiųsti tuo pačiu adresu iš kur ji buvo gauta. Internetu nupirktos prekės, mūsų fizinėse parduotuvėse nepriimamos ir pinigai ten už jas neišmokami.

Grąžinimo taisyklė galioja tik prekėms, užsakytoms ir nupirktoms internetinėje parduotuvėje.

Pastabos:

Prekių apmokėjimo išlaidos.

Mes negrąžiname grynųjų pinigų paėmimo paslaugos mokesčio, kurį pirkėjas sumoka atsiskaitydamas grynais pinigais kurjeriui ar Lietuvos pašte.

Priedai:

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministro įsakymas:
Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo Nr. 285

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministro Įsakymas:
Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo.

 

---------------------------

Pristatymas

Mūsų interneto parduotuvėje, galite mokėti šiais mokėjimo būdais:

 • Tiesioginiu bankiniu pavedimu iš Lietuvos ir iš viso pasaulio
 • Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos bankų ir kai kurių kitų šalių el. bankininkystės sistemomis
 • Grynais pinigais, prekę pristačiusiam kurjeriui (tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje)
 • Išperkamuoju mokesčiu Lietuvos pašte
 • Grynais pinigais arba banko kortelėmis prekybos centrų MAXIMA kasose ir kioskuose "Lietuvos spauda", "Narvesen" visoje Lietuvoje
 • Išsimokėtinai - naudojantis lizingo kompanijų pasiūlymais. Norint tai padaryti, pradėkite įprastą pirkimo procedūrą, priėjus žingsnį apmokėti, spauskite PaySera ir ten rasite lizingo pasiūlymus.
 • Apmokant per PayPal (galima naudoti VISA, MasterCard ir kitas mokėjimo korteles) ir PaySera sistemas

Prekių pristymo būdai ir kainos:

Užsakymo vieta ir suma

Vežėjas

Kaina

Pristatymo terminas

Lietuvoje iki 60€

Siuntų tarnyba DPD (būtinas išankstinis mokėjimas)

2.90€

1-3 darbo dienos

Siuntų tarnyba DPD  (pinigus paima kurjeris)

6.40€

Lietuvos paštas (būtinas išankstinis mokėjimas)

2.90€

Iki 7 darbo dienų (dažniausiai 2-3 darbo dienos)

Lietuvos paštas (už prekes mokate pašte, jas atsiimdami)

4.35€

Paslauga Siuntos Autobusais (būtinas išankstinis mokėjimas už prekes)

4.35€

Nuo 1 val iki 2 dienų (veikia ir poilsio dienomis, būtinas išankstinis susitarimas su pardavėju)

Lietuvoje nuo 60€

Siuntų tarnyba DPD  (būtinas išankstinis mokėjimas)

nemokamai

1-3 darbo dienos

Siuntų tarnyba DPD  (grynus pinigus paima kurjeris)

3.50€

Lietuvos paštas (būtinas išankstinis mokėjimas)

nemokamai

Iki 7 darbo dienų (dažniausiai 2-3 darbo dienos)

Lietuvos paštas (už prekes mokate pašte, jas atsiimdami)

3.50€

Paslauga Siuntos Autobusais (būtinas išankstinis mokėjimas už prekes)

nemokamai

Nuo 1 val iki 2 dienų (veikia ir poilsio dienomis, būtinas išankstinis susitarimas su pardavėju)

Latvijoje iki 60€

Siuntų tarnyba DPD (būtinas išankstinis mokėjimas)

7.25€

2-4 darbo dienos

Paštas (būtinas išankstinis mokėjimas)

3.50€

iki 10 darbo dienų

Latvijoje nuo 60€

Siuntų tarnyba DPD (būtinas išankstinis mokėjimas)

nemokamai

2-4 darbo dienos

Paštas (būtinas išankstinis mokėjimas)

nemokamai

iki 10 darbo dienų

Europa iki 60€

Paštas (būtinas išankstinis mokėjimas, galioja tik rankiniams laikrodžiams)

3.50€

iki 10 darbo dienų

Europa nuo 60€

Paštas (būtinas išankstinis mokėjimas, galioja tik rankiniams laikrodžiams)

nemokamai

iki 10 darbo dienų

Kitos šalys iki 60€

Paštas (būtinas išankstinis mokėjimas, galioja tik rankiniams laikrodžiams)

5.30€

iki 20 darbo dienų

Kitos šalys nuo 60€

Paštas (būtinas išankstinis mokėjimas, galioja tik rankiniams laikrodžiams)

nemokamai

iki 20 darbo dienų

---------------------------------------------

Saugumo politikaPirkėjų duomenys yra saugomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus ir normatyvinius aktus. Mūsų elektroninė parduotuvė niekada neperduoda Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą, tretiesiems asmenims, išskyrus užsakymą vykdančias siuntų tarnybas ar paštą, kuriems šie duomenys yra būtini prekei pristatyti.

Bet kuriuo metu Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti.

Mūsų internetinėje parduotuvėje apmokėjimas už prekes vyksta per sistemą paysera.lt, tiesioginiais bankiniais pavedimais arba grynais pinigais, prekes pristačiusiems kurjeriams. Pasirinkę savo banką, per paysera.lt sistemą būsite nukreipti į savo internetinės bankininkystės puslapį. Jūsų pavedimas bus saugūs - tai užtikrina paysera.lt ir jūsų naudojamo banko sistemos. Naudojame šiuolaikinius patikimus apsaugos mechanizmus, kurie tik šiuo metu yra rinkoje prieinami.

Atminkite, kad mūsų darbuotojai niekada nei el. paštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo prie banko duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Priedai:

Lietuvos Respublikos Asmens Duomenų Teisinės Apsaugos Įstatymo Pakeitimo Įstatymas Nr. IX-1296

 

 -----------------------------------------------

Privatumo politika

 

IĮ A.Niaunio parduotuvei „Nora“ ir UAB „Time Group“ (toliau – Laikrodžiai.lt) yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie Laikrodžiai.lt vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

 

I. Pagrindinės sąvokos

 

 1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
 7. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

 

II. Asmens duomenys

 

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

 

Laikrodžiai.lt renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Laikrodžiai.lt tvarko duomenis elektroninės prekybos tikslu.

 

 

3. Tvarkomi asmens duomenys

 

Laikrodžiai.lt tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, registruodamiesi svetainėje www.laikrodziai.lt (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio pašto adresas); 
 • asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • vaizdo stebėjimo duomenys, kai lankotės parduotuvėse: Laikrodžiai.lt, esančiose adresu: Žemaitijos g. 51, Mažeikiai; Senkelio g. 14A, Mažeikiai ir parduotuvėje Laikrodžių stilius, Šilutės pl. 35A, Klaipėda

 

4. Slapukai

 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Laikrodžiai.lt svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Laikrodžiai.lt teikiamas paslaugas.

Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

 

6. Asmens duomenų teikimas

 

Laikrodžiai.lt teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

 

 

III. Laikrodžiai.lt naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

 

Laikrodžiai.lt veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

 

Laikrodžiai.lt tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

 

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Laikrodžiai.lt su prašymu suteikti informaciją apie Laikrodžiai.lt tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į Laikrodžiai.lt su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į Laikrodžiai.lt su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į Laikrodžiai.lt su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į Laikrodžiai.lt su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į Laikrodžiai.lt su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į Laikrodžiai.lt su prašymu suteikti informaciją apie Laikrodžiai.lt tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

 

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į Laikrodžiai.lt bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu – UAB „Time Group“ Draugystės g. 19, LT -51230 Kaunas arba A. Niaunio parduotuvė NORA Bažnyčios g. 20, LT-89232 Mažeikiai.

El. paštu:  info@laikrodziai.lt

Tel. Nr. +370 625 15761 ( UAB „Time Group“) arba A. Niaunio parduotuvė NORA +370 443 74456

 

Nepavykus išspręsti klausimo su Laikrodžiai.lt ir jeigu Jums kelia susirūpinimą Laikrodžiai.lt veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.


Nemokamas pristatymas

Visiems pirkiniams virš 60 €

sužinokite daugiau...

Susisiekite: +37061473437

Mes visada pasiruošę Jums padėti. Skambinkite darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00

Dovanų kuponas

Negalite išsirinkti tinkamos dovanos? Įsigykite dovanų kuponą!

įsigykite čia...