USD
kategorijos
_quick_nav

Atliekų tvarkymas

Laikrodžiai priskiriami elektros ir elektroninei įrangai (EEĮ)
Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra pavojingų medžiagų, kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis: gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu. Todėl nebetinkami naudoti šie gaminiai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis. Senos baterijos Lietuvoje vis dar yra vienos nesaugiausių atliekų, kuriomis atsikratoma kaip papuola. Tuo tarpu Lietuvoje jau senokai veikia pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema, sėkmingai perdirbami net kenksmingiausios baterijos.

Įsigydami laikrodžius ar kitą įrangą mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūs galite:
- atnešti į mūsų parduotuves tokios pačios rūšies nebetinkamą naudoti įrangą.
- atnešti nebetinkamas naudoti baterijas.

Parduotuvių, kuriose galite palikti nebetinkamas naudoti baterijas ir EEĮ, sąrašas: http://laikrodziai.lt/kur-mus-rasti.html

Mūsų įmonės bendradarbiauja su pavojingas atliekas tvarkančia įmone, kuriai reguliariai perduodame surinktas pavojingas atliekas. Todėl galite būti tikri, jog Jūsų atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.
- nuvežtos į specializuotas atliekų surinkimo aikšteles;
- išsikviesti elektros ir elektroninės įrangos tvarkytojus, kad jie patys išsivežtų nebenaudojamą įrangą.

Priedai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS Nr. VIII-787